Přeskočit na obsah

MŽP — Výzva č. 8/2018: ČOV a kanalizace

Dotace na výstavbu kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavbu kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 1. 9. 2018 do 1. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce/města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nejsou podporovány).
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 1 700 000 000 Kč.
 • Celková výše podpory na jeden projekt je omezena na 63,75 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2023.
 • Příspěvkové organizace a obchodní společnosti musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru