Přeskočit na obsah

MŽP — Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020

Hlavním cílem výzvy je na všech úrovních zajistit podporu projektům, které řeší environmentální problémy a jejich výsledky mají pozitivní dopady v oblasti životního prostředí a klimatu. Podpora by měla zajistit lepší zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních aktérů, veřejné správy, podnikatelských subjektů a také provádění Sedmého akčního programu pro životní prostředí.

Příjem žádostí:

 • V reakci na aktuální opatření programu LIFE oznámená Evropskou komisí se prodlužují termíny národní výzvy, zejména uzávěrky pro příjem žádostí: 
  • Žádosti o podporu spolu s konceptem projektového návrhu do podprogramu Životní prostředí předkládejte nejpozději do 25. května 2020.
  • Žádosti o podporu spolu s projektovým návrhem do podprogramu Klima předkládejte nejpozději do 10. srpna 2020 (nepovinné předložení konceptu projektového návrhu do 28. května 2020).

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba se sídlem na území České republiky, právní subjektivitou a identifikačním číslem organizace, např.: 
  • veřejné subjekty — územní samosprávné celky (kraje a obce); univerzity a vysoké školy,
  • nestátní neziskové organizace — spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby,
  • příspěvkové organizace;
  • organizační složky státu;
  • vědecké výzkumné instituce;
  • státní podniky;
  • podnikatelské subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příprava projektové dokumentace a spolufinancování tradičního projektu1 předkládaného do řádné výzvy programu LIFE, podprogram Životní prostředí,
 • Příprava projektové dokumentace a spolufinancování tradičního projektu předkládaného do řádné výzvy programu LIFE, podprogram Klima.

Forma a výše podpory:

 • I. Podprogram Životní prostředí: 
  • Alokace pro tuto výzvu činí:
  • a) v rámci podpory na přípravu projektové dokumentace 2 mil. Kč,
  • b) v rámci podpory na spolufinancování tradičního projektu 50 mil. Kč,
  • c) v rámci podpory na spolufinancování partnera tradičního projektu 5 mil. Kč.
 • Výše podpory pro spolufinancování projektu: Výše podpory udělené v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt.
 • Výše podpory pro spolufinancování partnera projektu: Výše podpory udělené v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jednoho partnera.
 • II. Podprogram Klima: 
  • Alokace pro tuto výzvu činí:
  • a) v rámci podpory na přípravu projektové dokumentace 1 mil. Kč;
  • b) v rámci podpory na spolufinancování tradičního projektu 25 mil. Kč,
  • c) v rámci podpory na spolufinancování partnera tradičního projektu 2,5 mil. Kč.
 • Výše podpory pro spolufinancování projektu: Výše podpory udělené v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt.
 • Výše podpory pro spolufinancování partnera projektu: výše podpory udělené v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jednoho partnera.

Specifika a omezení:

 • Výsledky vyhodnocení výzvy budou uchazečům sděleny písemně nejpozději do 29. září 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru