Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZV ČR – Dotační program „DRR a odolnost“

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotace na podporu aktivit a opatření zaměřených na snižování rizika katastrof (DRR), zlepšování připravenosti a posilování odolnosti obyvatelstva i místních úřadů v Etiopii, Kambodži, Zambii a Indonésii, a to v tematických oblastech odpovídajících programu spolupráce na léta 2018 – 2023 s Etiopiíí, Kambodžou a Zambií a na obnovu po přírodních katastrofách v Indonésii.

Příjem žádostí:

  • Příjem návrhů projektů končí dne 20. 01. 2020 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora aktivit a opatření zaměřených na snižování rizika katastrof (DRR), zlepšování připravenosti a posilování odolnosti obyvatelstva i místních úřadů v Etiopii, Kambodži, Zambii a Indonésii, a to v tematických oblastech odpovídajících programu spolupráce na léta 2018 – 2023 s Etiopiíí, Kambodžou a Zambií a na obnovu po přírodních katastrofách v Indonésii.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta až do výše 2 mil. Kč a 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.
  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí předběžně 10 mil. Kč a je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli.

Specifika a omezení:

  • Do realizace projektů mohou být zapojeni příslušní odborníci z veřejných, akademických i soukromých institucí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>