Přeskočit na obsah

MZV ČR — Dotační program „DRR a odolnost“

Dotace na podporu aktivit a opatření zaměřených na snižování rizika katastrof (DRR), zlepšování připravenosti a posilování odolnosti obyvatelstva i místních úřadů v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii.

Příjem žádostí:

 • Termín pro předkládání žádostí je stanoven do 17. 01. 2024 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora aktivit a opatření zaměřených na snižování rizika katastrof (DRR), zlepšování připravenosti a posilování odolnosti obyvatelstva i místních úřadů v Etiopii, Kambodži a Zambii, a to v tematických oblastech odpovídajících příslušnému programu dvoustranné rozvojové spolupráce na léta 2018 – 2023: 
  • Bosna a Hercegovina: udržitelné nakládání s přírodními zdroji (s důrazem na vodu a sanitaci), zemědělství a rozvoj venkova;Etiopie: udržitelné nakládání s přírodními zdroji (s důrazem na vodu a sanitaci), zemědělství a rozvoj venkova;
  • Gruzie: inkluzivní sociální rozvoj (s důrazem na vzdělávání), zemědělství a rozvoj venkova;
  • Kambodža: voda, sanitace a hygiena, inkluzivní sociální rozvoj (s důrazem na vzdělávání a zdravotní služby);
  • Moldavsko: udržitelné nakládání s přírodními zdroji (s důrazem na vodu a sanitaci), inkluzivní sociální rozvoj (s důrazem na vzdělávání), zemědělství a rozvoj venkova;
  • Zambie: zemědělství a rozvoj venkova, včetně výživy.
 • Preferované aktivity a výstupy v rámci této výzvy jsou: 
  • podpora tvorby národních strategií a implementačních plánů Globálního rámce ze Sendai pro DRR a odolnost, resp. promítnutí DRR do národních, regionálních a místních rozvojových strategií;
  • expertní a technologická podpora implementace opatření v oblasti DRR a odolnosti, s důrazem na systémy včasného varování a management rizik na národní, regionální i místní úrovni;
  • posilování kapacit relevantních úřadů a institucí v oblasti DRR a odolnosti, s důrazem na detekci a řízení rizik;
  • osvěta a adaptace zranitelného obyvatelstva ve vztahu k DRR a odolnosti.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 2,5 mil. Kč a max. 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.
 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního programu, činí 15 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Poskytovatel v rámci tohoto dotačního programu přijímá výhradně návrhy projektů s předpokládanou dobou realizace nejpozději do 31. 12. 2024; žadatel o dotaci zároveň může v žádosti indikovat zájem o víceletou podporu, včetně uvedení koncového termínu (max. 36 měsíců) a zdůvodnění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru