Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZV ČR – Dotační program „DRR a odolnost“

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotace na podporu aktivit a opatření zaměřených na snižování rizika katastrof (DRR), zlepšování připravenosti a posilování odolnosti obyvatelstva i místních úřadů v Etiopii, Kambodži a Zambii.

Příjem žádostí:

 • Termín pro předkládání žádostí je stanoven do 17. 01. 2022 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy, konsorcia složená z  uvedených institucí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora aktivit a opatření zaměřených na snižování rizika katastrof (DRR), zlepšování připravenosti a posilování odolnosti obyvatelstva i místních úřadů v Etiopii, Kambodži a Zambii, a to v tematických oblastech odpovídajících příslušnému programu dvoustranné rozvojové spolupráce na léta 2018 – 2023:
  • Etiopie: udržitelné nakládání s přírodními zdroji (s důrazem na vodu a sanitaci), zemědělství a rozvoj venkova;
  • Kambodža: voda, sanitace a hygiena, inkluzivní sociální rozvoj (s důrazem na vzdělávání a zdravotní služby);
  • Zambie: zemědělství a rozvoj venkova, včetně výživy.
 • Preferované aktivity a výstupy v rámci této výzvy jsou:
  • podpora tvorby národních strategií a implementačních plánů Globálního rámce ze Sendai pro DRR a odolnost, resp. promítnutí DRR do národních, regionálních a místních rozvojových strategií;
  • expertní a technologická podpora implementace opatření v oblasti DRR a odolnosti, s důrazem na systémy včasného varování a management rizik na národní, regionální i místní úrovni;
  • posilování kapacit relevantních úřadů a institucí v oblasti DRR a odolnosti, s důrazem na detekci a řízení rizik;
  • osvěta a adaptace zranitelného obyvatelstva ve vztahu k DRR a odolnosti.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 2,5 mil. Kč a max. 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.
 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního programu, činí 10 mil. Kč a je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli.

Specifika a omezení:

 • Maximální doba realizace projektů je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022; v žádosti lze projevit zájem o víceletou realizaci (max. 36 měsíců) včetně zdůvodnění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>