Přeskočit na obsah

MZv ČR — Dotační program „Humanitární a stabilizační pomoc Ukrajině“

Dotace na podporu naléhavých humanitárních a stabilizačních aktivit na Ukrajině postižené vojenskou agresí Ruska a ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny v sousedních a okolních zemích v regionu.

Příjem žádostí:

 • Příjem návrhů projektů končí dne 17. 01. 2024 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora naléhavých humanitárních a stabilizačních aktivit na Ukrajině postižené vojenskou agresí Ruska a ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny v sousedních a okolních zemích v regionu. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění přístupu obyvatelstva, včetně nuceně vysídlených skupin, k přístřeší, zdravotní péči, energii, vodě a sanitaci, potravinovému zabezpečení, humanitární ochraně, nouzovému vzdělávání a základním zdrojům obživy, včetně podpory kapacit na koordinaci této pomoci.
 • Preferované aktivity a výstupy v rámci této výzvy jsou: 
  • zajištění základních potřeb zranitelných skupin obyvatel v oblasti zdravotní péče, potravinového zabezpečení a výživy, přístřeší, přístupu k energiím, vodě a sanitaci, základním zdrojům obživy a ke vzdělávání;
  • stabilizace nuceně vysídlených a uprchlíků a komplexní podpora řešení jejich situace; obživy a ke vzdělávání;
  • stabilizace nuceně vysídlených a uprchlíků a komplexní podpora řešení jejich situace.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 20 mil. Kč a max. 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

 • Poskytovatel v rámci tohoto dotačního programu přijímá výhradně návrhy projektů s předpokládanou dobou realizace nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru