Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZV ČR – Dotační program „Humanitární pomoc obyvatelstvu Sýrie“

war-2646214_960_720
Share Button

Dotace na podporu humanitárních aktivit v Sýrii, včetně asistence syrským uprchlíkům při dobrovolném návratu z Libanonu. Jde zejména o zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění přístřeší, vody a sanitace, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb obyvatelstva.

Příjem žádostí:

  • Příjem návrhů projektů končí dne 20. 01. 2020 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora humanitárních aktivit v Sýrii, včetně asistence syrským uprchlíkům při dobrovolném návratu z Libanonu. Jde zejména o zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění přístřeší, vody a sanitace, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb obyvatelstva, vnitřně vysídlených a vracejících se osob, o poskytování humanitární ochrany a případně též o obnovu zdrojů obživy a celkové stabilizace nuceně vysídleného či vracejícího se obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta až do výše 5 mil. Kč a 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.
  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí předběžně 20 mil. Kč a je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli.

Specifika a omezení:

  • Realizace celého projektu, včetně využití dotace, musí být evidována tak, aby bylo možné podle příslušných právních předpisů dohledat příslušné účetní doklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>