Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZV ČR – Dotační program „Komplexní humanitární krize“

together-2643652__340
Share Button

Dotace na podporu aktivit v zemích postižených komplexní humanitární krizí, konkrétně v Afghánistánu, Barmě/Myanmaru, Etiopii, Sahelu (Mali, Niger, Burkina Faso), Ukrajině a Zambii, včetně pomoci uprchlíkům v těchto zemích a uprchlíkům z těchto zemí v sousedních zemích.

Příjem žádostí:

  • Termín pro předkládání žádostí je stanoven na 18. leden 2021, 14 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby (zejména oborová sdružení a asociace), nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy, konsorcia složená z institucí uvedených pod body a) – f) a případně též fyzických osob v souladu s § 7 odst. 1. písm. f) rozpočtových pravidel.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty na podporu aktivit v zemích postižených komplexní humanitární krizí, konkrétně v Afghánistánu, Barmě/Myanmaru, Etiopii, Sahelu (Mali, Niger, Burkina Faso), Ukrajině a Zambii, včetně pomoci uprchlíkům v těchto zemích a uprchlíkům z těchto zemí v sousedních zemích.
  • Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění přístupu obyvatelstva, včetně nuceně vysídlených skupin, ke zdravotní péči, sociální ochraně, vzdělávání, vodě a sanitaci, potravinovému zabezpečení a základním zdrojům obživy, včetně podpory budování příslušných veřejných kapacit a celkového posilování odolnosti.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního programu, činí 40 mil. Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 5 mil. Kč a 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

  • Poskytovatel v rámci tohoto dotačního programu přijímá výhradně návrhy projektů s předpokládanou dobou realizace nejpozději do 31. 12. 2021; žadatel o dotaci může v žádosti indikovat zájem o víceletou podporu, včetně uvedení koncového termínu a zdůvodnění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>