Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZV ČR – Dotační program „Komplexní humanitární krize“

together-2643652__340
Share Button

Dotace na podporu aktivit v zemích postižených komplexní humanitární krizí, konkrétně v Afghánistánu, Barmě/Myanmaru, Etiopii, Mali, Nigeru, Ukrajině a Zambii, včetně pomoci uprchlíkům v těchto zemích a uprchlíkům z těchto zemí v sousedních zemích. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění přístupu obyvatelstva, včetně nuceně vysídlených skupin, ke zdravotní péči, vzdělávání, vodě a sanitaci, potravinovému zabezpečení a základním zdrojům obživy, včetně celkové stabilizace.

Příjem žádostí:

  • Příjem návrhů projektů končí dne 20. 01. 2020 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora aktivit v zemích postižených komplexní humanitární krizí, konkrétně v Afghánistánu, Barmě/Myanmaru, Etiopii, Mali, Nigeru, Ukrajině a Zambii, včetně pomoci uprchlíkům v těchto zemích a uprchlíkům z těchto zemí v sousedních zemích. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění přístupu obyvatelstva, včetně nuceně vysídlených skupin, ke zdravotní péči, vzdělávání, vodě a sanitaci, potravinovému zabezpečení a základním zdrojům obživy, včetně celkové stabilizace.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí předběžně 40 mil. Kč a je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 5 mil. Kč a 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

  • Úspěšný žadatel o dotaci může poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám pouze tehdy, jedná-li se o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) prokazatelně spojených s realizací schváleného projektu, na který byly prostředky poskytnuty. Dotaci nelze použít k financování podnikatelských aktivit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>