Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZV ČR – Dotační titul Česko-polské fórum

agreement-3489902__340
Share Button

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti podpory česko-polské spolupráce. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem – partnerem.

Příjem žádostí:

 • Návrhy lze podávat do čtvrtka 30. 9. 2021 do 23.59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti podpory česko-polské spolupráce. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem – partnerem.
 • Česko, Polsko, Evropa a svět:
  • společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí,
  • společné projekty českých a polských subjektů zaměřené na spolupráci obou zemí v EU u příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropské unie ve 2. polovině roku 2022.
 • Přátelství a porozumění:
  • společné projekty organizací zaměřujících se na mládež,
  • společné projekty a výměnné programy středních i dalších druhů škol (kromě 1. stupně základních škol) posilující vzájemné vztahy, poznání a spolupráci mladých lidí z Česka a Polska,
  • společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů,
  • česko-polské vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference.
 • Spolupráce bez hranic:
  • společné projekty a akce v oblasti kultury, historie, občanské společnosti, ochrany životního prostředí, médií, ekonomiky apod. posilující dobré vztahy a vazby mezi Čechy a Poláky,
  • společné projekty obcí a krajů na podporu česko-polských vztahů.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může Poskytovatel rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.
 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí na základě memoranda přibližně 2 500 000 Kč a je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. ledna 2023 v elektronickém systému Grantys závěrečnou zprávu o projektu, písemné vyúčtování přidělené dotace i další dokumenty a případné jiné závazné výstupy specifikované v rozhodnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>