Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZV ČR – Dotační titul Česko-polské fórum

agreement-3489902__340
Share Button

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti podpory česko-polské spolupráce. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem – partnerem.

Příjem žádostí:

 • Návrhy lze podávat do pátku 18. 9. 2020 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti podpory česko-polské spolupráce. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem – partnerem.
 • Příklady vhodných aktivit:
  • a) společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí;
  • b) česko-polské vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference;
  • c) společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů;
  • d) společné projekty a výměnné programy středních i dalších druhů škol (kromě 1. stupně základních škol) posilující vzájemné vztahy, poznání a spolupráci mladých lidí z Česka a Polska;
  • e) společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polské republiky;
  • f) společné projekty obcí a krajů na podporu česko-polských vztahů.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může Poskytovatel rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.
 • Dotace bude poskytována z prostředků státního rozpočtu formou účelově vázané dotace na základě rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 15. ledna 2022 písemně a v elektronické verzi závěrečnou zprávu o projektu, písemné vyúčtování přidělené dotace i další dokumenty a případné jiné závazné výstupy specifikované v rozhodnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>