Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZV ČR – Dotačním program „Okamžitá pomoc“

girl-753704__340
Share Button

Dotace na podporu aktivit v zemích postižených konfliktem a nuceným vysídlením, konkrétně pro obyvatelstvo a vnitřně vysídlené i uprchlíky v Iráku a pro irácké i syrské uprchlíky v sousedních zemích (Jordánsko, Libanon, Turecko). zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění přístřeší, vody a sanitace, humanitárního odminování, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb uprchlíků.

Příjem žádostí:

  • Příjem návrhů projektů končí dne 20. 01. 2020 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora aktivit v zemích postižených konfliktem a nuceným vysídlením, konkrétně pro obyvatelstvo a vnitřně vysídlené i uprchlíky v Iráku a pro irácké i syrské uprchlíky v sousedních zemích (Jordánsko, Libanon, Turecko). zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění přístřeší, vody a sanitace, humanitárního odminování, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb uprchlíků, vnitřně vysídlených a vracejících se osob, na poskytování humanitární ochrany a případně též na podporu či obnovu zdrojů obživy a celkové stabilizace nuceně vysídleného či vracejícího se obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta až do výše 5 mil. Kč a 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.
  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí předběžně 40 mil. Kč a je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli.

Specifika a omezení:

  • Výzva se netýká pomoci poskytované uvnitř Sýrie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>