Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZV ČR – Humanitární dotace 2020 – COVID-19

man-3230661__340
Share Button

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty na podporu okamžité pomoci zemím postiženým pandemií COVID19, konkrétně Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Ukrajině. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní péče a ochrany zdravotnických pracovníků, na podporu hygienických opatření zamezujících šíření pandemie a na řešení sociálních a ekonomických dopadů pandemie na zranitelné a přímo postižené obyvatelstvo.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. května 2020 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • a) Spolek, b) obecně prospěšná společnost, c) právnické osoby (zejména oborová sdružení a asociace), které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb,d) nadace a nadační fondy, e) účelová zařízení registrovaná církví a náboženskou společností, f) ústavy, g) konsorcia složená z institucí uvedených pod body a) – f) a případně též fyzických osob v souladu s s § 7 odst. 1. písm. f) rozpočtových pravidel.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty (viz bod II.) na podporu okamžité pomoci zemím postiženým pandemií COVID19, konkrétně Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Ukrajině.
  • Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní péče a ochrany zdravotnických pracovníků, na podporu hygienických opatření zamezujících šíření pandemie a na řešení sociálních a ekonomických dopadů pandemie na zranitelné a přímo postižené obyvatelstvo.
  • Součástí projektů může být dodávka materiální pomoci i poskytnutí zdravotnické či epidemiologické expertízy s využitím českých kapacit a řešení.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního programu, činí minimálně 10 mil. Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 5 mil. Kč v případě jednotlivého žadatele, až do výše 10 mil. Kč v případě konsorcia a v obou případech do 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace se poskytuje jednorázově po vydání rozhodnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>