Přeskočit na obsah

MZV ČR — Humanitární dotace — COVID-19

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty na podporu okamžité pomoci zemím postiženým pandemií COVID19, konkrétně Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Ukrajině. Projekty mají být zaměřeny na řešení aktuálních dopadů pandemie COVID-19 zejména v oblasti zdravotní péče, výživy a sociálních a ekonomických dopadů na zranitelné obyvatelstvo a místní veřejné instituce (nemocnice, vzdělávací a sociální instituce, úřady veřejné správy).

Příjem žádostí:

  • Termín pro předkládání žádostí je stanoven na 18. leden 2021, 14 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby (zejména oborová sdružení a asociace), nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy, konsorcia složená z institucí uvedených pod body a) – f) a případně též fyzických osob v souladu s s § 7 odst. 1. písm. f) rozpočtových pravidel.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty (viz bod II.) na podporu pokračující humanitární a stabilizační pomoci zemím postiženým pandemií COVID-19, konkrétně Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku, Ukrajině a Zambii.
  • Projekty mají být zaměřeny na řešení aktuálních dopadů pandemie COVID-19 zejména v oblasti zdravotní péče, výživy a sociálních a ekonomických dopadů na zranitelné obyvatelstvo a místní veřejné instituce (nemocnice, vzdělávací a sociální instituce, úřady veřejné správy).
  • Součástí projektů může být dodávka materiální pomoci i poskytnutí expertních služeb s využitím českých, místních nebo mezinárodních kapacit a řešení.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního programu, činí 30 mil. Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 5 mil. Kč v případě jednotlivého žadatele, až do výše 10 mil. Kč v případě konsorcia a v obou případech do 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace se poskytuje jednorázově po vydání rozhodnutí.
  • Poskytovatel v rámci tohoto dotačního programu přijímá výhradně návrhy projektů navazujících na podpořené projekty humanitární odezvy na pandemii COVID-19 v roce 2020 a s předpokládanou dobou realizace nejpozději do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru