Přeskočit na obsah

MZV ČR — Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro transformační spolupráci na rok 2017

Podpora projektů zastřešujících organizací NNO působících v oblasti lidských práv a transformační spolupráce zaměřených na posilování jejich kapacit a akceschopnosti.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí končí dne 14. listopadu 2016 ve 12 hod.

Příjemci podpory:

  • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy, další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora administrativního a technického zabezpečení chodu zastřešujících organizací, organizace společných akcí členů těchto organizací a podporu jejich působení v mezinárodních institucích.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu pro rok 2017, činí 1 000 000 Kč.
  • Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky maximálně do výše  600 000 Kč.
  • Podpora může činit až 90 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru