Přeskočit na obsah

MZV ČR — Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

Dotace na podporu meziuniverzitní vědecké, výzkumné a pedagogické spolupráce, realizaci specializovaných krátkodobých, několikaměsíčních, studijních pobytů učitelů z ČR v rozvojových zemích i učitelů a studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství, spolupráci v odborné publikační činnosti, apod.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. leden 2020, 14 hodin.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
 • Právnické osoby § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování vzdělávacích služeb, a to výhradně na tento účel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora meziuniverzitní vědecké, výzkumné a pedagogické spolupráce, realizaci specializovaných krátkodobých, několikaměsíčních, studijních pobytů učitelů z ČR v rozvojových zemích i učitelů a studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství, spolupráci v odborné publikační činnosti, apod.
 • Podpořeno může být také navazování nového partnerství mezi veřejnými vysokými školami v České republice a v partnerské zemi. 
  • Zavedení nového či inovovaného kurzu do standardního kurikula partnerské VŠ.
  • Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků a managementu partnerské VŠ.
  • Podpora získání mezinárodní akreditace či výzkumného grantu partnerské VŠ.
  • Intenzivní výzkumná spolupráce a podpora publikační činnosti partnerské VŠ.
  • Vytipování studentů, kteří budou moci být zařazeni do programu rozvojových stipendií.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního programu, činí předběžně 9 mil. Kč a je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 1,5 mil. Kč a podílu 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu; minimální spolufinancování žadatelem o dotaci je 10 % rozpočtovaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Úspěšný žadatel o dotaci může poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám pouze tehdy, jedná-li se o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) prokazatelně spojených s realizací schváleného projektu, na který byly prostředky poskytnuty. Dotaci nelze použít k financování podnikatelských aktivit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru