Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZv ČR – Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy

shutterstock_79019158.jpg
Share Button

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2021.

Příjem žádostí:

 • Návrhy lze podávat do 30. 9. 2020 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti (právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí; fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují).
 • Nadace a nadační fondy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Školské právnické osoby.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy.
 • Církevní právnické osoby.
 • Ústavy.

Typy podporovaných projektů:

 • Konference, sympozia, semináře, diskusní fóra, publikace, propagační a veřejně-diplomatické aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Účelově vázaná dotace může být poskytnuta až do výše 70 % nákladů projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může MZV rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>