Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZv ČR – Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy

shutterstock_79019158.jpg
Share Button

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výzvu pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty na projekty v oblasti priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2022.

Příjem žádostí:

 • Návrhy lze podávat do 15. 10. 2021 do 23.59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů). Dotace obecně prospěšným společnostem lze ze státního rozpočtu (v rámci činnosti poskytovatele) poskytnout v souladu s § 7 odst. 1. písm. f) rozpočtových pravidel, a to jako právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Nadace a nadační fondy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Školské právnické osoby.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy.
 • Církevní právnické osoby.
 • Ústavy.

Typy podporovaných projektů:

 • Konference, sympozia, semináře, diskusní fóra, publikace, propagační a veřejně-diplomatické aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Účelově vázaná dotace může být poskytnuta až do výše 70 % nákladů projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může MZV rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>