Přeskočit na obsah

MZv ČR — Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výzvu pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty na projekty v oblasti priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2023.

Příjem žádostí:

 • Návrhy lze podávat do 7. 11. 2022 do 23.59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Školské právnické osoby.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Ústavy.

Typy podporovaných projektů:

 • Konference, sympozia, semináře, diskusní fóra, publikace, propagační a veřejně-diplomatické aktivity zaměřené na podporu priorit zahraniční politiky ČR.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může poskytovatel rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru