Přeskočit na obsah

MZv ČR — Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.

Příjem žádostí:

  • Příjem návrhů projektů končí v pondělí 29. listopadu 2023 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporované aktivity:
    • asistenční pomoc tuzemských NNO českým krajanským komunitám v zahraničí v různých oblastech (např. letní tábory pro děti krajanů, konference, krajanské festivaly, koordinace českých škol v zahraničí), podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí, péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli a činí 1 000 000 Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může MZV rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.

Specifikace a omezení:

  • Poskytovatel v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s předpokládanou dobou realizace nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru