Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZv ČR – Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí

shutterstock_155822909.jpg
Share Button

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.

Příjem žádostí:

  • Příjem návrhů projektů končí ve středu 15. září 2021 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporované aktivity:
    • asistenční pomoc tuzemských NNO českým krajanským komunitám v zahraničí v různých oblastech (např. letní tábory pro děti krajanů, konference, krajanské festivaly, koordinace českých škol v zahraničí), podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí, péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli a činí 1 400 000 Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může MZV rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.

Specifikace a omezení:

  • Tato výzva nezahrnuje projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v Banátu (pro tuto oblast je vyhlášena samostatná výzva).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>