Přeskočit na obsah

Nadace Albatros — Výzva na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek na akademický rok 2022/2023

Cílem výzvy je podpořit vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Poskytnutí stipendia si klade za cíl pomoci úspěšnému absolvování vysokoškolského studia a následnému vstupu na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Zájemci o stipendium na akademický rok 2021/2022 mohou své přihlášky podávat od 8. 4. do 8. 5. 2022.

Příjemci podpory:

 • Romští studenti a studentky, kteří studují na střední škole a mají podanou přihlášku ke studiu na vysoké škole na akademický rok 2022/2023,
 • romští studenti a studentky vysoké školy do 26 let (v odůvodněných případech a při navazujícím studiu lze podmínku věkové hranice prominout).
 • Studovat lze v bakalářském či v magisterském programu na státem akreditované vysoké škole (státní i soukromé), v prezenční i distanční formě.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stipendijní program Nadace Albatros pro romské VŠ studenty zahrnuje: 
  • podporu mentora/ky při studiu i v neakademických oblastech života, se silným propojením na trh práce (mohou si zvolit podpoření stipendisté, případně bude
  • osobnost doporučená koordinátorkou programu),
  • pracovní stáž (v soukromé firmě, státní instituci, placenou i neplacenou) v rozsahu min. 100 hodin za rok (stáž je povinná součást programu; místo stáže si podpoření stipendisté zvolí po konzultaci se svým mentorem/kou a s koordinátorkou stipendijního programu),
  • dobrovolnickou službu v neziskové organizaci, v rozsahu min. 100 hodin za rok (povinná součást programu; místo služby si zvolí podpoření stipendisté)
  • kurz anglického jazyka (v odůvodněném případě z jiného cizího jazyka); jazykový kurz je povinná součást programu, hrazená v rámci programu
  • účast na společných setkání stipendistů zaměřených na osobní rozvoj (vzdělávání je hrazeno v rámci programu). Povinná účast 3x za rok.
  • účast na vybraných akcích a setkáních Nadace Albatros.

Forma a výše podpory:

 • Úhradu nákladů spojených se studiem v max. výši 60 000 Kč za ak. rok.

Specifika a omezení:

 • Výběrové řízení probíhá dvoukolově. 
  • 1. vyhodnocení zaslaných podkladů,
  • 2. osobní pohovor s vybranými kandidáty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru