Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

ostrava-3
Share Button

Otevřenou soutěž o poskytnutí nadačního příspěvku 2020 vyhlašuje Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Nadační příspěvek je možné získat na podporu kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů a na ochranu kulturních památek. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o nadační příspěvek je stanovena do 15. dubna 2020.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů
  • Popularizace zejména barokní hudební kultury – živé produkce barokních a dalších hudebních děl, hudební výzkum.
  • Divadlo 17. a 18. století – vzdělávací projekty zaměřené na mladou generaci s důrazem na vysokou míru autenticity dobového přednesu a projevu (workshopy, kursy barokní techniky tance, zpěvu a hry na hudební nástroje, experimentální produkce).
  • Osvětové a popularizační akce – výstavy, přednášky a publikační projekty v oblasti barokní divadelní kultury.
  • Propagace barokní divadelní kultury prostřednictvím moderních informačních technologií (DVD, audio, internet). Výstupy projektů nesmí být využívány ke komerčním účelům.
  • Výzkumné a badatelské projekty, zaměřené na poznání barokní divadelní kultury a aristokratických zábav 17. a 18. stol.
  • Produkce a výzkum hudebních a divadelních představení.
  • Výtvarné aktivity, vytváření uměleckých děl, realizace výstav, kurzů, plenérů a workshopů.
  • Vzdělávací projekty zaměřené na děti a mládež.
 • Ochrana kulturních památek
  • Restaurování a rekonstrukce památek, zvláště zámeckých historických divadel, vnitřního vybavení a fondů teatrálií, aristokratických sídel a ostatních cenných památek na území ČR.
  • Odborné studie zaměřené na evidenci divadelních fondů, obnovu a oživení zámeckých historických divadel.
  • Popularizace památkového kulturního dědictví s důrazem na posilování vztahu místní komunity k památkám – výstavy, přednášky, besedy, benefiční akce, workshopy.
  • Vzdělávání mladé generace – návštěvy kulturních památek, pracovní dílny, besedy, pracovní setkání, studijní cesty či pobyty, badatelská činnost.
  • Výzkumné projekty související s barokní kulturou.
  • Podpora publikační a vydavatelské činnosti.
  • Studium a výzkum barokní jevištní techniky.
  • Podpora studijních cest souvisejících s poznáním evropské barokní divadelní kultury.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše příspěvku je 5 000 Kč. 
 • Maximální výše příspěvku je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nadační příspěvky budou vypláceny ve dvou splátkách:
  • Zálohu ve výši 25% obdrží příjemci nejpozději do 30. června 2020.
  • Doplatek ve výši 75% obdrží příjemci nejpozději do 31. prosince 2020, pokud žadatel splní smluvní podmínky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>