Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace Český hudební fond – grantové řízení

piano-1655558_960_720
Share Button

Nadace Český hudební fond poskytuje grant na  podporu aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do k 15. 1. (vydávání hudebních periodik) k 31. 3. běžného roku.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby, které jsou činné v oblasti české hudební kultury.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné.
  • Zajištění materiálních podmínek realizace nových hudebních děl, interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích, edičních a pořadatelských počinů.
  • Poskytování grantů, studijních prémií a nadačních příspěvků pro mladé a začínající autory, interprety a hudební vědce a příspěvků na náklady spojené s rozšířením jejich odborných znalostí v zahraničí.

Forma a výše podpory:

  • Předložené projekty a žádosti posuzuje a o výši poskytovaného příspěvku rozhoduje správní rada nadace na podkladě návrhu správní radou pověřeného odborného grémia.

Specifika a omezení:

  • Příspěvky jsou poskytovány účelově a podmínky jejich použití a řádného vyúčtování upravuje příslušná smlouva uzavřená mezi nadací a žadatelem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>