Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace Český hudební fond – grantové řízení

piano-1655558_960_720
Share Button

Nadace Český hudební fond poskytuje grant na  podporu aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat:
  • k 31. 3. běžného roku;
  • V podzimním termínu již nebudou žádosti o příspěvek přijímány s výjimkou žádostí Kruhů přátel hudby, pro které platí uzávěrky 30. 9. a 20. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které jsou činné v oblasti české hudební kultury.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. GRANTOVÉ ŘÍZENÍ k získání příspěvku na následující projekty:
  Obor skladatelský:
  • Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století. Podíl minimálně 80% programu (počet titulů v rámci celého projektu).
 • Obor muzikologie:
  • Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře.
 • 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
  V rámci výběrového řízení jsou hodnoceny žádosti, které neodpovídají zadání vyhlášeného grantového řízení nebo nesplňují jeho podmínky.
 • 3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ K UDĚLENÍ STUDIJNÍCH PRÉMIÍ
  studentkám a studentům vysokých a středních škol v ČR do 30 let věku v oborech skladba, interpretace soudobé české hudby a hudební věda.

Forma a výše podpory:

 • Předložené projekty a žádosti posuzuje a o výši poskytovaného příspěvku rozhoduje správní rada nadace na podkladě návrhu správní radou pověřeného odborného grémia.

Specifika a omezení:

 • Příspěvky jsou poskytovány účelově a podmínky jejich použití a řádného vyúčtování upravuje příslušná smlouva uzavřená mezi nadací a žadatelem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>