Přeskočit na obsah

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond vyhlašuje program pro umělce, který zahrnuje granty a stipendia vybraných oborů rozdělovaných ve výběrovém řízení. Cílem programu je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize a novinářství.

Příjem žádostí:

 • Konečným termínem podání žádostí je pondělí 28. 2. 2022. 
 • Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to:
  • pátek 18. 3. 2022 a pátek 2. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby.
 • Právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Nadační program pro rok 2022
 • Literatura:
  • Granty — na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka.
  • Stipendia — na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka.
 • Dramatická tvorba
  • Granty — na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka.
  • Stipendia — na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu do českého jazyka, na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu.
 • Publicistika
  • Granty — na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů / včetně překladu do českého jazyka.
  • Stipendia — na vytvoření publicistického díla významného společenského dosahu / včetně překladu do českého jazyka.
 • Věda
  • Granty — podpora vydávání závažných vědeckých časopisů.
  • Stipendia — cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let.

Forma a výše podpory:

 • Stipendia

  • Nadační příspěvky pro fyzické osoby na vytvoření díla jsou poskytovány formou stipendií. Mohou být udělena jak jednorázově, tak i po dobu několika měsíců kalendářního roku s tím, že maximem je částka 7000 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců, tedy 42 000 Kč. Tuto sumu nemůže překročit ani stipendium jednorázové. Pro mladé vědce do 35 let věku jsou k podpoře jejich účasti na zahraničních stážích a konferencích poskytována jednorázová cestovní stipendia.
  • Každý žadatel o stipendium smí podat pouze jednu žádost. Stipendium nelze udělit žadateli, který jej pobíral v předcházejícím kalendářním roce (netýká se cestovních stipendií vědeckých pracovníků do 35 let). Stipendia na teatrologické studie budou udělena pouze na knižní práce, netýkají se tedy studií v odborných časopisech.
 • Granty
  • Nadační příspěvky zaměřené k podpoře projektů realizace dokončených děl a prací, jako je vydání knižních titulů či jiné projekty jsou fyzickým i právnickým osobám poskytovány formou grantů. Jejich konkrétní výši ovlivňuje mínění expertních komisí vyjádřené body hodnocení a celková výše uvolněných prostředků pro tuto formu podpory.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel o grant může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3.
 • Z grantového řízení jsou vyloučeny veškeré sborníky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Nadace Český literární fond”

 1. Roman Hrdý

  Dobrý den,

  prosím Vás, jaké jsou možnosti finanční podpory/dotace na vydání/výtisk knih/y. Jednalo by se o literatu faktu a to z poválečného období a období 2.sv.války. Jde převážně o příběhy prostých lidí, každodenní život, útrapy, starosti i radosti, rodinné a mezilidské vztahy, odraz politické, hospodářské a společenské situace v daném období(jedná se často až o neuvěřitelné příběhy, které se odehrály v naší vlasti. Některé příběhy jsou psané i nářečím, typickým pro danou oblast)
  Autorkou je paní v pokročilém(důchodovém)věku. Většinu příběhů zná osobně, nebo nějakým způsobem znala jednotlivé aktéry(případně jejích blízké). Napsala a vlastními silami vydala již několik knih.
  Bohužel vzhledem k finančním příjmům(výše důchodu) a pokročilému věku si nemůže dovolit výtisk knih ve větším počtu.
  Mohli byste mi poskytnout nějaké doporučení, tip, kam se obrátit, případně kam zaslat nějakou ukázku z knih.
  Děkuji

  S pozdravem,
  Roman Hrdý

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru