Přeskočit na obsah

Nadace ČEZ — Grantové řízení Neziskovky

Grantové řízení Neziskovky je zaměřeno na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti, uvedené v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména služby sociální péče, prevence a poradenství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je prodloužena od 2. 1. do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná těmito podmínkami a jsou registrovány podle zákona. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora směřuje zejména na: 
  • rozvoj kvality poskytování služeb přímé péče a sociální prevence,
  • profesionalizaci organizací,
  • získání registrace dalších sociálních služeb, známky kvality apod.,
  • rozvoj organizací,
  • nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže apod.,
  • zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence nebo k rozšíření poskytovaných služeb,
  • zlepšování kvality péče o zaměstnance – např. vzdělávání, zvyšování kvalifikace,
  • upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností, donátory,
  • rozvoj kvality poskytovaných služeb přímé péče a sociální prevence.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše nadačního příspěvku – 200 000 Kč.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru