Přeskočit na obsah

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení- Zaměstnanecké granty

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. do 31. 3. 2024.

Příjemci podpory:

  • Žadatel může být pouze právnická osoba se sídlem v České republice, jejíž činnost trvá déle než 1 rok a která nebyla v grantovém řízení Zaměstnanecké granty podpořena v loňském roce.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předkládané projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky atd.), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně angažují (nikoliv pouze členové jejich rodiny).

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše nadačního příspěvku je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Každý zaměstnanec může doporučit pouze jednu organizaci (žadatele). Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru