Přeskočit na obsah

Nadace ČEZ — Pomocná ruka zaměstnancům

Grantové řízení Pomocná ruka zaměstnancům je zaměřeno na podporu zaměstnanců Skupiny ČEZ, kteří se ocitli v těžké životní situaci vlivem pracovního úrazu vzniklého při výkonu jejich zaměstnání ve Skupině ČEZ. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem překonání této tíživé životní situace.

Příjem žádostí:

 • Termín vyhlášení: Celoročně — do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, kterou doporučil Doporučitel – zaměstnanec Skupiny ČEZ a která na základě doporučení zaměstnance vyplnila žádost o nadační příspěvek a která má trvalé bydliště v České republice a zároveň se jedná o:
  • osobu, které se stal pracovní úraz v rámci pracovněprávního vztahu ke společnosti patřící do Skupiny ČEZ;
  • rodinného příslušníka, či jinou blízkou osobu zaměstnance společnosti patřící do Skupiny ČEZ, který zemřel, nebo utrpěl trvalé zdravotní následky v důsledku pracovního úrazu v rámci výkonu zaměstnání u Skupiny ČEZ.
  • Doba vzniku události, která vedla k pracovnímu úrazu, nesmí být delší než 5 let ode dne podání žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Grantové řízení Pomocná ruka zaměstnancům je zaměřeno na podporu zaměstnanců Skupiny ČEZ, kteří se ocitli v těžké životní situaci vlivem pracovního úrazu vzniklého při výkonu jejich zaměstnání ve Skupině ČEZ. 
 • Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem překonání této tíživé životní situace.

Forma a výše podpory:

 • Maximální částka není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému Nadace na základě doporučení zaměstnance Skupiny ČEZ.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru