Přeskočit na obsah

Nadace Experientia — Start-up granty

Nadance Experientia uděluje prestižní start-up grant na založení vlastní výzkumné skupiny v ČR mladému vědci nebo vědkyni se zahraniční zkušeností.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o udělení start-up grantu je přijímána do 15. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Chemici v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemii, kteří mají maximálně 7 let od ukončení Ph. D. studia.

Typy podporovaných aktivit:

 • Díky start-up grantům motivujeme špičkové mladé vědce a vědkyně, aby se po zahraniční stáži vrátili do ČR a založili nezávislou výzkumnou skupinu na některém z českých pracovišť. O tříletý startovací grant Nadace Experientia ve výši 2 miliony korun ročně mohou žádat chemici, kteří mají maximálně 7 let od ukončení Ph. D. studia. V soutěži, kterou hodnotí mezinárodní recenzenti, se hodnotí kvalita projektu, ale i jeho ambicióznost a high-risk-high-gain charakter. Výzkumné skupiny podpořené start-up grantem Nadace Experientia už vznikly například na Přírodovědecké fakultě UK v Praze či na VŠCHT.

Forma a výše podpory:

 • Každá výzkumná skupina bude Nadací Experientia podpořena částkou 2 miliony korun ročně. 
 • Dalších 0,7 milionu korun ročně, pracoviště a vybavení laboratoří poskytne výzkumné skupině hostitelská instituce.
 • Výzkumná skupina je podporována po 3 roky celkovou částkou 6 milionů korun.

Specifika a omezení:

 • Návrh projektu se podává v anglickém jazyce a musí obsahovat:
  • název projektu,
  • údaje o členech řešitelského týmu (případně popis hlavních neobsazených pozic, pokud konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy),
  • stručnou anotaci projektu (do 1000 znaků),
  • představení vašeho vědeckého projektu (rozsah 4–5 stran včetně relevantních citací a obrázků),
  • údaje o hlavním řešiteli,
  • dva doporučující dopisy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru