Přeskočit na obsah

Nadace Ivana Dejmala — Studentský grantový program

Cílem tohoto grantového programu je podpořit diplomové, bakalářské a seminární práce studentů vysokých a středních škol, které mají svým zaměřením vazbu na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí Jizerských hor.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2024 (průběžný grant).
  • Grantové řízení probíhá bez omezení a žádosti je možné podávat celoročně.

Příjemci podpory:

  • Studenti všech typů studia na středních a vysokých školách a univerzitách, střední školy, vysoké školy a univerzity, ve výjimečných případech učitelé těchto škol, apod..

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora zájmu o zpracování ekologicky zaměřených témat vztahujících se k regionu a problematice Jizerských hor.
  • Posílení zájmu o témata udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
  • Přispění ke zkvalitnění studentských prací po formální i obsahové stránce.
  • Umožnění adekvátního zveřejnění prací (tisk, internet, přednáška atd.).

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše příspěvku činí 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Grantové řízení probíhá bez omezení a žádosti je možné podávat celoročně. O aktuálně došlých žádostech se bude vždy rozhodovat na nejbližším zasedání správní rady.
  • Termín realizace: Bez omezení, vyloučeny nejsou ani práce trvající více let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru