Přeskočit na obsah

Nadace Ivana Dejmala — Základní grantový program

Základní grantový program, je zaměřen na podporu ochrany a obnovy hodnot přírodního a krajinného prostředí. Dále pak za účelem podpory ekologické výchovy, mezisektorové spolupráce, realizace strategie trvale udržitelného života a rozvoje harmonického vztahu lidí ke krajině, v níž žijí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2024.
 • Grantové řízení probíhá bez omezení a žádosti je možné podávat celoročně. O aktuálně došlých žádostech se bude vždy rozhodovat na nejbližším zasedání správní rady.

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky (dříve občanská sdružení),
 • obecně prospěšné společnosti a ústavy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy a školská zařízení,
 • fyzické osoby apod.

Typy podporovaných aktivit:

 • Konkrétní ochranářská opatření,
 • publikace zaměřené na přírodní prostředí,
 • výzkumné projekty,
 • ochrana a obnova hodnot přírodního a krajinného prostředí,
 • ekologická výchova a osvěta apod.

Forma a výše podpory:

 • O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada.

Specifika a omezení:

 • Z grantového řízení jsou vyloučeny: 
  • politické strany a politická hnutí,
  • členové správní a dozorčí rady nadace, zaměstnanci nadace a osoby jim blízké.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru