Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Nadace Jedličkova ústavu v 1. pololetí 2016

invalidnivozik
Share Button

Dotaci na projekty ve prospěch občanů se zdravotním postižením mohou získat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby poskytující zdravotnické, sociální nebo vzdělávací služby a příspěvkové organizace.

Příjem žádostí:

 • do 22. ledna 2016.
 • do 19. února 2016.
 • do 18. března 2016.
 • do 15. dubna 2016.
 • do 27. května 2016.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které prokáží svoji existenci dokladem o řádné registraci v souladu s právním řádem ČR a splńuje zákonem stanovené podmínky pro příslušnou činnost sociální a humanitární zaměřenou ve prospěch občanů se zdravotním postižením.
 • Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby poskytující zdravotnické, sociální nebo vzdělávací služby a příspěvkové organizace

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty, které jsou v souladu s účelem, k němuž byla zřízena Nadace Jedličkova ústavu, zejména v oblasti podpory sociální a pracovní rehabilitace, integrace tělesně postižených do společnosti a za účelem uspokojování specifických potřeb a podpory zájmů uživatelů služeb Jedličkova ústavu.

Forma a výše podpory:

 • Granty jsou poskytovány účelově a podmínky jejich použití včetně povinnosti předložit vyúčtování přidělených finančních prostředků upravuje smlouva uzavřená mezi příjemcem nadačního grantu a Nadací Jedličkova ústavu.
 • Nadační grant je nepřenosný a příjemce, který obdrží grant na realizaci konkrétního projektu nesmí tento nadační grant převádět na jiné právnické či fyzické osoby.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé o poskytnutí nadačního grantu musí úplně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář „Žádost o poskytnutí nadašního grantu“. Formulář lze získat také v elektronické verzi na internetovách stránkách Nadace Jedličkova ústavu nebo si jej lze vyžádat v kanceláři Nadace Jedličkova ústavu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>