Přeskočit na obsah

Nadace Krása pomoci — Pomoc seniorům

Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci podporuje projekty týkající se osobní asistence a pečovatelské služby, aktivizačních programů, dobrovolnictví a nákupu kompenzačních pomůcek a vybavení zařízení pro seniory. Žádosti se mohou zasílat kontinuálně po celý rok.

Příjem žádostí:

  • Kontinuálně.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby (neziskové organizace).
  • Nadace nepřijímá žádosti jednotlivců, soukromých subjektů a příspěvkových organizací.

Typy podporovaných projektů:

  • Osobní asistence a pečovatelská služba (služba pomáhající seniorům, kteří mají problémy s pohybem a se zajišťováním životních potřeb).
  • Aktivizační programy (bohatší společenský život, kontakt s vrstevníky, fyzická a duševní aktivita).
  • Dobrovolnictví (dobrovolnické programy).
  • Kompenzační pomůcky a vybavení zařízení pro seniory (nákup pomůcek díky kterým senioři mohou lépe zvládat nepříznivý zdravotní stav, cítit se lépe).

Forma a výše podpory:

  • Není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Žadatelé o nadační příspěvek nejprve nadaci zašlou projektový záměr (max. 1 A4), který bude obsahovat základní informace o organizaci, stručný popis projektu a náklady na projekt. Projektový záměr žadatelé zašlou e‑mailem na adresu info@krasapomoci.cz. V případě, že projektový záměr bude nadací vybrán, vyzve nadace organizaci k předložení Žádosti pro poskytnutí nadačního příspěvku.
  • Žádost si můžete stáhnout na tomto odkaze.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru