Přeskočit na obsah

Nadace Leontinka

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 4. 2023 do 17. 5. 2023.

Příjemci podpory:

 • Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů, popř. spolky (podle novelizace Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, zapsané ústavy, fyzické osoby, další subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je podpora aktivit zrakově postižených.
 • Své přihlášky do Grantového řízení mohou zasílat i osoby se zrakovým postižením ukrajinské národnosti se statusem uprchlíka v ČR, kteří se nacházejí ve složité životní situaci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Mezi hlavní činnosti Nadace Leontinka patří: 
  • Spolupráce se speciálními školami pro zrakově postižené děti, pomáhat zvyšovat kvalitu výuky prostřednictvím učebních pomůcek, vybavení, doprovodných aktivit.
  • Přispívat ke zvyšování úrovně vybavení specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových center a ostatních institucí, které pomáhají zrakově postiženým dětem.
  • Zvýšit dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií a výcvikových i léčebných programů.
  • Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v pomoci zrakově postiženým dětem.
  • Informovat veřejnost o potřebách dětí se zrakovým postižením.
  • Pomáhat rozvíjet prevenci zrakových onemocnění a výzkum a aplikaci nových léčebných metod.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek je poskytován žadateli na základě řádně vyplněné Žádosti o NP, která obsahuje i příslušné přílohy nezbytné k posouzení žádosti.
 • Nadace předloží všechny evidované žádosti k posouzení správní radě, která o udělení příspěvku rozhoduje. Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Specifika a omezení:

 • Termín ukončení projektu: 30. 6. 2024.
 • Grantové žádosti se podávají elektronicky, včetně všech příloh, na emailovou adresu: info@nadaceleontinka.cz.
 • Termín zveřejnění výsledků grantového řízení: do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru