Přeskočit na obsah

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí v roce 2015. Přihlásit se mohou právnické osoby, které realizují projekty a programy přispívající k vytvoření účinného systému ochrany dětí a jejich práv v ČR v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 31.3. 2015.

Příjemci podpory:

  • Občanská sdružení.
  • Církevní právnické osoby (pouze za podmínky, že poskytují sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby).
  • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

  • Ochrana dětí, případně projekt přímo související s ochranou dětí, zejména dětí nacházejících se v obtížné životní situaci (dětí týraných, zneužívaných, mentálně či fyzicky handicapovaných).

Forma a výše podpory:

  • Granty na podporu těchto projektů a programů budou poskytovány na základě veřejného otevřeného výběrového řízení.

Specifika a omezení:

  • Vyloučeny jsou právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost (fakticky nebo právně) mají přímo nebo nepřímo vliv členové správní rady Nadace Naše dítě nebo členové její dozorčí rady, zaměstnanci nadace nebo osoby jim blízké.
  • Zároveň jsou vyloučeny rozpočtové a příspěvkové organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru