Přeskočit na obsah

Nadace O2 — Grantový program pro školy

Nadace O2, vyhlašuje grantové řízení v souladu s posláním a účelem Nadace, jímž je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže, a dále ochrana a rozvoj prostředí a komunit, ve kterých žijeme.

Příjem žádostí:

 • Uzavírka přihlášek: 30. 11. 2023, 23:59.

Příjemce podpory:

 • Základní školy bez ohledu na zřizovatele – státní (MŠMT, kraj, obec, svazek obcí), církevní, soukromé osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci programu lze žádat na projekty, jehož aktivity jsou zaměřené na níže uvedené oblasti digitální gramotnosti:

  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech bezpečí na internetu. 
   • Bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, rizika sociálních sítí, digitální stopa, ukradené a falešné účty, zdraví v kyberprostoru, online nakupování apod.
  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech mediální gramotnosti. 
   • Mediální a informační gramotnost, kritické myšlení, fake news a hoaxy, interpretace a vyhodnocení informací a práce s nimi, sdílení informací, propaganda a cenzura, autorská práva apod.
  • Vzdělávaní a rozvoj vědomostí v tématech počítačové gramotnosti. 
   • Např. jak chránit svá data, online hry, jak se chránit na sociálních sítích, jak se naučit psát všemi deseti, cookies a algoritmy sociálních sítích.
  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech digitálních technologií ve výuce. 
   • Implementaci distančního (online) vzdělávání na základních školách, robotické programovatelné pomůcky, virtuální a rozšířená realita ve výuce, 3D tisk pro školy, Microsoft Teams, Google učebna a G Suite, Minecraft: Education Edition a další.

Forma a výše podpory:

 • Žadatel o grant může žádat minimálně o 30 000 Kč a maximálně 100 000 Kč.
 • Finance budou vyplaceny ve dvou splátkách: 
  • 70 % bude odesláno po podepsání darovací smlouvy,
  • 30 %  bude odesláno v září po dodání a schválení všech reportů za měsíce, duben a červen.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek lze čerpat na: 
  • Realizaci aktivit (např. školení, kurzy, workshopy…).
  • Náklady spojené s realizací aktivit — cestovné, mzdové náklady zapojených pedagogických pracovníků v projektu, kancelářské potřeby k workshopům, tvorbu výukových materiálů.
  • Supervize pedagogického sboru (zajišťuje nezisková organizace Výluka z.s.).
  • Odborné materiály a pomůcky spojené s projektem.
 • V případě, že škola byla již 3x v grantové výzvě podpořena, není možné se do ní již opětovně hlásit, pokud žádost odešle, bude formálně zamítnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru