Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace O2 – Grantový program pro školy

shutterstock_113712319.jpg
Share Button

Grantová výzva je určena pro základní školy z celé České republiky bez ohledu na zřizovatele. V rámci programu mohou instituce požádat o podporu na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí na internetu, počítačové a mediální gramotnosti. Podporujeme také školy při implementaci distančního (digitálního) vzdělávání. Cílovou skupinou plánovaných aktivit a osvěty ze strany základních škol jsou děti a mládež, učitelé a rodiče.

Příjem žádostí:

 • Uzavírka přihlášek: do 18. 10. 2021 (do půlnoci).

Příjemce podpory:

 • Základní školy bez ohledu na zřizovatele – státní (MŠMT, kraj, obec, svazek obcí), církevní, soukromé osoby.
 • Žádat mohou i ty školy, které byly grantově podpořené ve školním roce 2019/2020 i 2020/2021.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci programu lze žádat na projekty, jehož aktivity jsou zaměřené na níže uvedené oblasti digitální gramotnosti:

  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech bezpečí na internetu.
   • Bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, rizika sociálních sítí, digitální stopa, ukradené a falešné účty, zdraví v kyberprostoru, online nakupování apod.
  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech mediální gramotnosti.
   • Mediální a informační gramotnost, kritické myšlení, fake news a hoaxy, interpretace a vyhodnocení informací a práce s nimi, sdílení informací, propaganda a cenzura, autorská práva apod.
  • Vzdělávaní a rozvoj vědomostí v tématech počítačové gramotnosti.
   • Např. jak chránit svá data, online hry, jak se chránit na sociálních sítích, jak se naučit psát všemi deseti, cookies a algoritmy sociálních sítích.
  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech digitálních technologií ve výuce.
   • Implementaci distančního (online) vzdělávání na základních školách, robotické programovatelné pomůcky, virtuální a rozšířená realita ve výuce, 3D tisk pro školy, Microsoft Teams, Google učebna a G Suite, Minecraft: Education Edition a další.

Forma a výše podpory:

 • Žadatel o grant může žádat o maximální částku 100 000 Kč na kalendářní rok 2022.
 • Finance budou vyplaceny ve dvou splátkách:

  • 70 % bude odesláno po podepsání darovací smlouvy,
  • 30 %  bude odesláno v září po dodání a schválení všech reportů za měsíce únor, duben a červen 2022.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek lze čerpat na:

  • Realizaci aktivit (např. školení, kurzy, workshopy…), cestovné, mzdové náklady zapojených pedagogických pracovníků v projektu, kancelářské potřeby k workshopům, tvorbu výukových materiálů, týmová supervize (1x ročně, téma podléhá schválení nadace, zajišťuje neziskové organizace Výluka z.s.).
  • Na nákup technologického vybavení potřebného pro školení (lze čerpat maximálně 20 % požadovaného rozpočtu). Doporučujeme využít výhodné nabídky na e-shopu o2.cz

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>