Přeskočit na obsah

Nadace Občanského fóra — Výzva Opomíjené památky

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím občanských iniciativ.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 13. července 2022.

Příjemci dotací:

  • Právnické nebo fyzické osoby dle specifikace. Organizace musí být registrovány podle právních předpisů České republiky a musí svou činnost vykonávat na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

  • V rámci programu Opomíjené památky jsou poskytovány finanční příspěvky na opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v Česku.

Formy a výše podpory:

  • Výše poskytnutého grantu je maximálně 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádat o grant nemohou právnické osoby založené za účelem podnikání, rozpočtové organizace např. územně samosprávné celky.
  • Granty NOF budou uděleny na realizaci projektu, k jehož uskutečnění by mělo dojít v období říjen 2022 — listopad 2023 včetně.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru