Přeskočit na obsah

Nadace Občanského fóra — Výzva Opomíjené památky

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím občanských iniciativ.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 10. července 2024.

Příjemci dotací:

  • Právnická osoba, která je zřízena za jiným účelem, než je komerční podnikání – korporace, fundace, ústavy (např. regionální nadace a nadační fondy, spolky, kluby přátel, farnosti, apod.) za předpokladu, že prokáží občanskou iniciativu při péči o památku, dle specifikace. Organizace musí být registrovány podle právních předpisů České republiky a musí svou činnost vykonávat na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

  • V rámci programu Opomíjené památky jsou poskytovány finanční příspěvky na opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v Česku.
  • Malé objekty (např. boží muka, kapličky, samostatně stojící sochy, smírčí kříže, kašny, morové sloupy a podobné malé stavby lidové architektury);
  • památky se zvláštním regionálním významem pro místní obyvatele.

Formy a výše podpory:

  • Výše poskytnutého grantu je maximálně 50 000 Kč.
  • Příspěvkové organizace musí prokázat svoji finanční spoluúčast minimálně ve výši 50 % požadovaných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Finanční podporu nelze získat na restaurátorské průzkumy  nebo zprávy a projektové dokumentace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru