Přeskočit na obsah

Nadace Občanského fóra — Výzva Památky a zdraví

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Příjem žádostí:

  • Žádost je možné podat do 10. července 2024.

Příjemci dotací:

  • Právnická osoba, která je zřízena za jiným účelem než je komerční podnikání – korporace, fundace, ústavy, nestátní zdravotnická zařízení se zaměřením na zdravotní či sociální péči, které provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek.

Typy podporovaných projektů:

  • Program podporuje  projekt, který přispěje ke zlepšení životních podmínek či prostředí cílové skupiny spoluobčanů, a to v nemovitých objektech zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen.

Formy a výše podpory:

  • Rozdělení grantových příspěvků schvaluje správní rada na základě doporučení hodnotící komise.
  • Příspěvkové organizace musí prokázat finanční spoluúčast minimálně ve výši 50 % požadovaných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Památka musí být registrována v Ústředním seznamu kulturních památek a má přiděleno rejstříkové číslo.
  • Finanční podporu nelze získat na restaurátorské průzkumy nebo zprávy a projektové dokumentace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru