Přeskočit na obsah

Nadace Občanského fóra — Výzva Památky a zdraví

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 13. července 2022.

Příjemci dotací:

  • Spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na zdravotní a sociální péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Tyto organizace musí být registrovány podle právních předpisů České republiky a musí svou činnost vykonávat na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

  • Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Formy a výše podpory:

  • Rozdělení grantových příspěvků schvaluje správní rada na základě doporučení hodnotící komise.

Specifika a omezení:

  • Do grantového programu mohou přihlásit jeden projekt splňující uvedená kritéria. Registrované základní články větších organizací mohou své projekty přihlásit samostatně. Žádat o grant nemohou právnické osoby založené za účelem podnikání, rozpočtové organizace např. územně samosprávné celky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru