Přeskočit na obsah

Nadace Občanského fóra — Výzva Památky a zdraví

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Příjem žádostí:

  • Žádost je možné podat do 10. července 2023.

Příjemci dotací:

  • Žadateli o grant mohou být spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na zdravotní a sociální péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Tyto organizace musí být registrovány podle právních předpisů České republiky a musí svou činnost vykonávat na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

  • Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Formy a výše podpory:

  • Rozdělení grantových příspěvků schvaluje správní rada na základě doporučení hodnotící komise.
  • Příspěvkové organizace musí prokázat finanční spoluúčast minimálně ve výši 50% požadovaných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Památka musí být registrována v Ústředním seznamu kulturních památek a má přiděleno rejstříkové číslo.
  • Finanční podporu nelze získat na restaurátorské průzkumy nebo zprávy a projektové dokumentace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru