Přeskočit na obsah

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za konsorcium programu Active Citizens Fund — Výzva Akční granty

Program Active Citizens Fund se zaměřuje na lokální iniciativy či jednorázové místní akce, které se snaží nastartovat dění ve své komunitě nebo které dále rozvíjí dosavadní občanské aktivity a spolupráci na lokální úrovni.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do konce daného čtvrtletí (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 3.  2021/ 30. 6. 2021 / 30. 9. 2021 / 31. 12. 2021).
 • První termín uzávěrky pro příjem žádostí o grant je 31. 3. 2021, poslední termín pro příjem žádostí je 30. 6. 2023.

Příjemci podpory:

 • Nevládní nezisková organizace, která je právnickou osobou registrovanou na území České republiky a je zákonem definovaná jako spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond či účelové zařízení církví (tato zařízení jsou oprávněnými žadateli pouze v případě, pokud nebudou navrhované či podpořené aktivity projektu jakkoliv propagovat náboženskou doktrínu, poslání nebo proselytismus související s vírou v konkrétní náboženství), případně zájmové sdružení právnických osob (pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi).

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je určena pro lokálně působící organizace, které mají motivaci měnit prostředí na místní úrovni. Zároveň cílí na méně zkušené organizace, které mají chuť a energii získat nové zkušenosti s přípravou grantových žádostí a posílit tak svoji kapacitu. 
 • Podpořeny budou projekty, které reagují na aktuální potřeby a výzvy na místní úrovni a současně se zaměřují na:

  • Občanskou participaci, tj. zapojování občanů do plánování a rozhodování na úrovni obce a do aktivit ve veřejném prostoru.
  • Advokační a watchdogové aktivity, tj. monitorování činnosti a rozhodování politiků a úředníků, obhajobu veřejných zájmů, boj proti korupci.
  • Zmocnění znevýhodněných skupin, tj. vyšší zapojení znevýhodněných skupin do rozhodování o veřejných záležitostech a větší znalost veřejnosti o potřebách těchto skupin.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu je 202 000 eur.
 • Akční granty ve výši od 1 000 do 3 000 eur budou rozděleny na projekty v délce 1–12 měsíců.

Specifika a omezení:

 • Zkušenosti s podáváním žádostí o grant tedy nejsou podmínkou, rozhodující je lokální působnost.
 • Organizace splňuje k termínu průběžné uzávěrky výzvy podmínku jednoho roku od data registrace organizace.
 • Grantové kolo č. 4: https://mgwdata.net/norwayfunds/prod/uploads/2020/12/Active-Citizen-Fund_Akcni-granty.pdf

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru