Přeskočit na obsah

Nadace  OSF — Grantová výzva Stronger Roots

Nadace OSF ve spolupráci s partnery a za podpory Evropské unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) vyhlašuje grantovou výzvu programu Stronger Roots. Ve výzvě budou podpořeny organizace občanské společnosti a jejich sítě z České republiky, Slovenska a Maďarska ve dvou samostatných pilířích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 25. května 2023 ve 13:00 hod. 

Příjemci podpory:

 • Pilíř 1 — jednotlivé organizace občanské společnosti působícím v jakékoli tématické oblasti (advokační práce, zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby, životní prostředí, komunitní rozvoj atd.) a geografickém rámci působnosti (působícím na místní, regionální nebo i celostátní úrovni).
 • Pilíř 2 — různé formy sítí (např. platformám organizací občanské společnosti, asociacím, střešním organizacím, koalicím, dlouhodobým pracovním skupinám atd.), které působí v sektoru občanské společnosti v jakékoli tematické oblasti (zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby, ochrana životního prostředí, komunitní rozvoj atd.) a mohou se vyznačovat různou mírou geografické působnosti (působí na místní, regionální a/nebo celostátní úrovni).

Typy podporovaných aktivit:

 • Pilíř 1: BUDOVÁNÍ KOMUNITY PŘÍZNIVCŮ.
  • V této výzvě budou podpořeny jednotlivé organizace občanské společnosti v budování komunity příznivců (např. stoupenců, dárců, dobrovolníků a aktivistů). Cílem je, aby se staly silnějšími a udržitelnějšími a aby začaly zapojovat do své činnosti více lidí, kteří jim pomohou prosazovat jejich cíle a řešit otázky, jimž se tyto organizace věnují.
 • Pilíř 2: TRANSVERZÁLNÍ SPOLUPRÁCE.
  • Cílem této výzvy je posílit spolupráci mezi sítěmi organizací občanské společnosti a institucemi veřejného sektoru a více zapojit do této spolupráce a do sítí obecně malé a/nebo regionální organizace občanské společnosti.

Forma a výše podpory:

 • Pilíř 1: V této výzvě je vyčleněna celková částka 1 125 000 EUR.
  • Uchazeči mohou předložit jednu žádost za organizaci a požádat o grant v minimální výši 20 000 EUR a maximální výši 30 000 EUR na projekt.
  • Spolufinancování projektu není vyžadováno.
 • Pilíř 2: V této výzvě je vyčleněna celková částka 540 000 EUR.
  • Uchazeči mohou předložit jednu žádost za jednu síť a získat grant v minimální výši 10 000 EUR a maximální výši 30 000 EUR na projekt. 
  • Spolufinancování projektu není vyžadováno.

Specifika a omezení:

 • Povinná doba trvání grantu je 18 měsíců.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru