Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace OSF – Výzva na poskytnutí advokačních konzultací

business-3560932__340
Share Button

Nadace OSF vyhlašuje 4. kolo výzvy pro neziskové organizace a neformální iniciativy na bezplatné konzultace zaměřené na advokační práci.

Příjem žádostí:

 • 4. kolo výzvy je otevřeno do 8. dubna 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Žádat mohou všechny nestátní neziskové organizace a neformální iniciativy občanů, a to bez ohledu na to, zda mají či nemají grant z programu Active Citizens Fund. Příjemci Active Citizens Fund budou ale v rámci výzvy preferováni.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora celkem 41 organizacím či neformálním iniciativám v oblasti advokační práce.
 • Konzultace pomohou: 
  • dobře si vybrat a analyzovat téma, kterému se věnujete,
  • definovat hlavní problém a jeho příčiny,
  • správně si stanovit řešení, které bude mít dlouhodobý efekt, cíle a strategii pro jejich dosažení,
  • identifikovat klíčové hráče, kteří jsou nezbytní pro prosazení řešení problému,
  • vtáhnout do vašich témat média a veřejnost,
  • nastavit aktivity, které zvýší šanci na váš úspěch.

Forma a výše podpory:

 • Rozsah konzultací je 30 hodin (včetně přímé práce a přípravy konzultantů, konzultantek) pro jednu organizaci, neformální iniciativu po dobu maximálně 12 měsíců. Počet 30 je počet  člověkohodin, tedy například po tříhodinovém plánování se dvěma konzultujícími budete mít vyčerpáno 6 hodin.

Specifika a omezení:

 • Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>