Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund – Výzva Matchingové granty

team-3373638__340
Share Button

Program Active Citizens Fund se zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a další rozvoj kapacit občanského sektoru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. února. 2021 do 6. dubna 2021 ve 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nevládní nezisková organizace, která je právnickou osobou registrovanou na území České republiky a je zákonem definovaná jako spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond či účelové zařízení církví, případně zájmové sdružení právnických osob.
 • Žadatel je registrován nejméně jeden rok jako nezisková organizace v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Smyslem výzvy je naučit neziskové organizace, jak připravit dárcovskou kampaň v online prostředí. Tzn. jak oslovit prostřednictvím online kampaně své příznivce a podporovatele, aby přispěli na činnost nebo aktivity organizace.
 • Podpořeny budou projekty, jejichž aktivity se zaměřují na Občanskou participaci, tj. zapojování občanů do aktivit a dění ve veřejném prostoru nebo do plánování a rozhodování na úrovni obce/státu.
 • Žadatel působí alespoň v jedné z tematických oblastí programu:
  • Aktivní občanství, tj. aktivně ovlivňuje dění ve veřejném prostoru.
  • Lidská práva, tj. podporuje dodržování lidských práv.
  • Znevýhodněné skupiny, tj. podporuje a zapojuje znevýhodněné skupiny do obhajoby jejich potřeb.
  • Genderová rovnost, tj. prosazuje rovné příležitosti žen a mužů.
  • Klimatická změna, tj. věnuje se problematice ochrany klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše matchingového grantu na projekt je 1 000 eur, maximální výše grantu je 4 000 eur.
 • Finální výše grantu závisí na výsledku dárcovské kampaně – vybraná částka bude grantem zdvojnásobena, a to za následujících podmínek:
  • vybraná částka je minimálně 1 000 eur,
  • maximální výše grantu je 4 000 eur i v případě, že vybraná částka je vyšší než 4 000 eur.

Specifika a omezení:

 • Program podpoří projekty v délce 6–12 měsíců.
 • Součástí realizovaného projektu musí být dárcovská kampaň, jejímž cílem je pokrýt část nákladů na předkládaný projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>