Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace Partnerství – Grantový program ŠKODA STROMKY

shutterstock_153412091.jpg
Share Button

Cíl programu se realizuje prostřednictvím finanční podpory výsadeb místních partnerů, jejichž projekty splňují kritéria veřejné výzvy. Nadační příspěvky jsou určeny pro výsadbu stromů a zeleně přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů jako prevence před měnícími se klimatickými podmínkami. Výzva podporuje zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí: od 10. 3. 2021 do 7. 4. 2021.

Příjemce podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Nadační příspěvky jsou určeny pro výsadbu stromů a zeleně přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů jako prevence před měnícími se klimatickými podmínkami. Výzva podporuje zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Forma a výše podpory:

 • Celkově bude rozděleno minimálně 1 500 000 Kč.
 • Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 70 000 Kč.
 • Zakoupení sazenic stromů a keřů:
  • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
  • do maximální ceny 20 Kč za sazenici (včetně DPH) u lesnických výsadeb.

Specifika a omezení:

 • Není možné žádat pouze na výsadbu keřů (jsou podporovány pouze jako doplněk k výsadbě stromů). S výsadbou keřů musí být také spojena výsadba minimálně 10sazenic stromů, nelze žádat na velmi drobné keře, polokeře nebo sazenice pro účely živého plotu.
 • Nákup materiálu ke stabilizaci sazenic (kůly, pletivo, chráničky, popruhy na úvazy) až do 5 % z celkových nákladů, nebo uhrazení následné péče (zakládací řez, zálivka) ve výši 5 % nákladů na sazenice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>