Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství — Grantový program ŠKODA STROMKY

Cíl programu se realizuje prostřednictvím finanční podpory výsadeb místních partnerů, jejichž projekty splňují kritéria veřejné výzvy. Nadační příspěvky jsou určeny pro výsadbu stromů a zeleně přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů jako prevence před měnícími se klimatickými podmínkami. Výzva podporuje zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí: do 15. 4. 2022 vč.

Příjemce podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace, nadace.

Typy podporovaných projektů:

 • Nadační příspěvky jsou určeny pro výsadbu stromů a zeleně přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů jako prevence před měnícími se klimatickými podmínkami. Výzva podporuje zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.
 • Lze žádat na: zakoupení sazenic stromů a keřů (vč. lesnických); nákup materiálu; následnou péči; odborný posudek / dohled; doplňkový mobiliář.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu je 70 000 Kč. U lesnických výsadeb je možné požádat o vyšší částku po předchozí konzultaci s Nadací Partnerství.
 • Zakoupení sazenic stromů a keřů: 
  • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
  • do maximální ceny 20 Kč za sazenici (včetně DPH) u lesnických výsadeb.

Specifika a omezení:

 • Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (okres Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Semily, Náchod).
 • Možná realizace: 1. 3. 2022 – 30. 6. 2022 (jarní výsadby), 1. 9. 2022–30. 11. 2022 (podzimní výsadby).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru