Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství — Granty na výsadby stromů

Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí:
  • do 31. 5. 2021 příjem žádostí pro internetové hlasování Stromy místo letáků; červen–červenec 2021 (bude upřesněno) internetové hlasování Stromy místo letáků,
  • do 31. 7. 2021 příjem žádostí pro hodnocení odbornou komisí (do hodnocení budou zařazeny také projekty odeslané před 1. 6. 2021, které nezískají podporu v internetovém hlasování).

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody.
 • Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.
 • Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.

Forma a výše podpory:

 • Výše grantu 10 000 Kč – 60 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Na co lze žádat: 
  • zakoupení sazenic stromů a keřů ü do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
  • od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů);
  • zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, zavlažovací vaky, hydrogel) včetně drobných opatření na podporu biodiverzity (např. “berličky” pro dravce);
  • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy;
  • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10% celkové žádané částky);
  • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10% celkové žádané částky);
  • odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč;
  • následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru