Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství — Osvěž město jablky

Podpora výsadby jabloňových stromů v rámci k. ú. města Brna, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2019.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce, městské části a svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.
 • Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.

Forma a výše podpory:

 • Zakoupení sazenic stromů a keřů:
  • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
  • od minimálně 10 kusů sazenic jabloňových stromů.
 • Zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky);
 • Dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy;
 • Zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10% celkové žádané částky);
 • Propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10% celkové žádané částky).
 • Finanční rozsah grantu: 10 000 Kč – 60 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů: od 1. 10. do 30. 11. 2019

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru