Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace Partnerství, Plzeňský Prazdroj, a.s. – Prazdroj lidem

shutterstock_154069466.jpg
Share Button

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí Plzeňského pivovaru.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podat do 22. 10. 2021 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací:

Typy podporovaných projektů:

 • Posilování odpovědnosti za životní prostředí, např. vzdělávací kampaně, přednášky nebo ekologické soutěže,
 • šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji, např. obnova studánek a mokřadů nebo lepší hospodaření s vodou v sídlech a v budovách,
 • péče o krajinu a přírodní bohatství, např. obnovování ekologické stability krajiny výsadbou stromů, obnovou remízů a přírodě blízkých biotopů,
 • rozvoj komunitních a volnočasových aktivit při respektování principů šetrnosti k přírodě a hospodaření s vodou, např. pořádání koncertů, festivalů nebo soutěží,
 • oživení veřejného prostoru např. menší stavební úpravy nebo doplnění mobiliáře z popudu místních komunit,
 • ochrana kulturního dědictví a tradic, např. pořádání jarmarků, nebo budování naučných stezek,
 • posílení cestovního ruchu a atraktivity, např. pořádání výstav nebo prezentace místních zajímavostí,
 • oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst, např. oprava kapliček, božích muk a soch.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 20 000 Kč,
 • maximální výše grantu je 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty mohou být realizovány pouze v okolí Velkopopovického pivovaru (Velkopopovicko, Petříkov a Kamenicko), žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo.
 • Realizace projektu je možná od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>