Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství, Plzeňský Prazdroj, a.s. — Prazdroj lidem

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí Plzeňského pivovaru.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podat do 4. 11. 2022 (23:59).

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: 
  • spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Posilování odpovědnosti za životní prostředí, např. vzdělávací kampaně, přednášky nebo ekologické soutěže,
 • šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji, např. obnova studánek a mokřadů nebo lepší hospodaření s vodou v sídlech a v budovách,
 • péče o krajinu a přírodní bohatství, např. obnovování ekologické stability krajiny výsadbou stromů, obnovou remízů a přírodě blízkých biotopů,
 • rozvoj komunitních a volnočasových aktivit při respektování principů šetrnosti k přírodě a hospodaření s vodou, např. pořádání koncertů, festivalů nebo soutěží,
 • oživení veřejného prostoru např. menší stavební úpravy nebo doplnění mobiliáře z popudu místních komunit,
 • ochrana kulturního dědictví a tradic, např. pořádání jarmarků, nebo budování naučných stezek,
 • posílení cestovního ruchu a atraktivity, např. pořádání výstav nebo prezentace místních zajímavostí,
 • oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst, např. oprava kapliček, božích muk a soch.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 20 000 Kč,
 • maximální výše grantu je 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty mohou být realizovány pouze v okolí Velkopopovického pivovaru (Velkopopovicko, Petříkov a Kamenicko), žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo.
 • Realizace projektu je možná od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru