Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství — Sázíme budoucnost s KB penzijní společností

Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Dalším cílem je pak posílení odpovědnosti místních obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i následné péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 1. 3. 2023 do 30. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace a další).

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavní téma:
  • výsadba nových alejí nebo obnova existujících alejí, a to zejména v zemědělské krajině.
  • Doplňková témata (není možné podpořit samostatně): 
   • výsadba nebo obnova remízů,
   • obnova polních cest přírodě blízkým způsobem,
   • doprovodná, přírodě blízká opatření pro zasakování vody a úprava drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí,
   • doplňková infrastruktura (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné krajinné prvky, prvky pro zvěř — „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.) materiálově vhodné pro dané místo.

Forma a výše podpory:

 • Finanční rozsah grantu: 50 až 250 tisíc Kč.

Specifika a omezení:

 • Podporované regiony: celá ČR.
 • Možná realizace: od 1. 9. 2024 – 30. 7. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru