Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace Partnerství – Sázíme budoucnost s KB penzijní společností

way-3713640__340
Share Button

Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Dalším cílem je pak posílení odpovědnosti místních obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i následné péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2022 vč.

Příjemci podpory:

 •  Právnické osoby (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace a další).

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavní téma:
  • výsadba nových alejí nebo obnova existujících alejí, a to zejména v zemědělské krajině.
 • Doplňková témata (není možné podpořit samostatně):
  • výsadba nebo obnova remízů, o obnova polních cest přírodě blízkým způsobem,
  • doprovodná, přírodě blízká opatření pro zasakování vody a úprava drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí,
  • doplňková infrastruktura (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné krajinné prvky, prvky pro zvěř – „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.) materiálově vhodné pro dané místo,
  • oprava drobných sakrálních staveb v sousedství alejí (kapličky, křížky, boží muka…).
 • Lze žádat na:
  • zakoupení sazenic stromů a keřů, kotvící a další materiál, terénní úpravy, zakoupení/výroba doplňkové infrastruktury (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné krajinné prvky, prvky pro zvěř – „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.)

Forma a výše podpory:

 • Celkem bude rozděleno cca 1,7 mil. Kč.
 • Finanční rozsah grantu: 50 až 400 tisíc Kč.

Specifika a omezení:

 • Podporované regiony: celá ČR.
 • Možná realizace: od 1. 9. 2022 do 30. 7. 2023

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>