Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace Partnerství, společnost ŠKODA AUTO – Obnova zeleně zničené tornádem: Program obnovy alejí a remízků

shutterstock_155695982.jpg
Share Button

Grantový program se zaměřuje na včasnou obnovu krajinných struktur po  červnovém tornádu na jižní Moravě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace).

Typy podporovaných aktivit:

 • Program podporuje výsadbu dřevin na veřejně přístupných pozemcích v intravilánu i v extravilánu jihomoravských obcí zasažených tornádem (Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín).
 • Žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů o celkově bude rozděleno 1 000 000 Kč.
 • Lze žádat i na podporu následné péče do výše 15% z celkových nákladů na realizaci.
 • Součástí projektu bude popis zajištění následné péče o výsadbu, včetně jména zodpovědné osoby.

Forma a výše podpory:

 • Je možné žádat o částku 10 000 – 70 000 Kč, při obnově významnějších struktur, například při spolupráci dvou a více obcí je možno žádat i částku do 200 000 Kč.
 • Finanční podpora bude vyplacena:
  • u projektů do 70 000 Kč ve výši 100 % po schválení žádosti
  • projektů nad 70 000 Kč ve výši 90 % po schválení žádosti a 10 % do 2 měsíců po odevzdání závěrečné zprávy.

Specifika a omezení:

 • Na co lze žádat:
  • nákup stromů a keřů o stromy do maximální ceny 2 000 Kč / ks (včetně DPH) o není možné žádat pouze na výsadbu keřů (jsou podporovány pouze jako doplněk k výsadbě stromů)
  • nákup materiálu ke stabilizaci stromů (kůly, pletivo, chráničky, popruhy na úvazy) do 400 Kč/strom
  • doprava sazenic a materiálu na místo realizace
  • uhrazení následné péče (řez, zálivka aj.) do 15 % z celkových nákladů na realizaci
  • odborný dozor při výsadbě
  • odborné poradenství při výběru dřevin a vytvoření plánu výsadeb.
 • Grantová výzva je určena pro výsadby na podzim 2021, jaro 2022 a podzim 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>