Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství — Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů Sázíme budoucnost: granty do 30 000 Kč

Dotace na podporu výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispívá k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2022 (23:59 hod.).

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispívá k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.
 • Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.
 • Zakoupení sazenic stromů a keřů: 
  • maximálně 1 500 Kč na 1 sazenici stromu včetně DPH (žádost o vyšší příspěvek je nutné řádně zdůvodnit);
  • od minimálně 10 kusů sazenic stromů;
  • keře jsou podporovány jen jako doplněk k výsadbě stromů;
 • zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, zavlažovací vaky, hydrogel) včetně drobných opatření na podporu biodiverzity (např. „berličky“ pro dravce);
 • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10 % celkové žádané částky);
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10 % celkové žádané částky);
 • odborný dohled při výsadbě do výše 2 000 Kč;
 • následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 10 000 Kč,
 • maximální výše grantu je 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru