Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství — Výzva k podávání žádostí o výsadbu Aleje svobody

Výzva je určena všem obcím, které dokážou zajistit vhodný pozemek pro výsadbu aleje u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. 3. 2023 do 18. 6. 2023.

Příjemci podpory:

 • Výzva je určena pro obce, které mají: 
  • zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů,
  • zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů,
  • zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu,
  • důležitým kritériem je také silný příběh spojený s místem a chystanou výsadbou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavní kritéria pro výběr:
  • přínos výsadby pro ekologickou stabilitu území a společenský přínos pro místní obyvatele,
  • vhodnost pozemků a kvalita předloženého záměru,
  • dostupnost místa výsadby (autobusová zastávka, vlak, místo pro parkování aut v den akce),
  • schopnost zapojit místní občany a spolky (skauti, hasiči apod.).

Forma a výše podpory:

 • Nadace Partnerství zajistí:
  • kvalitní sadební materiál,
  • dopravu sazenic,
  • materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky),
  • odborný dohled při výsadbě,
  • organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií,
  • zapůjčení nářadí,
  • zpracování grafických materiálů,
  • zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce,
  • medializaci výsadbové akce.

Specifika a omezení:

 • Vybraná obec zajistí:
  • kvalitní následnou péči o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let, která spočívá především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů a je-li třeba zajištění výchovných řezů (je třeba doložit zpracovaným plánem zajištění následné péče),
  • geodetické zaměření prostoru pro výsadbu,
  • aktivní spolupráci s Nadací Partnerství při plánování výsadby,
  • propagaci akce prostřednictvím svých informačních prostředků, vč. webu, (tý)deníků, novin, časopisů, obecního rozhlasu apod. (dle možností obce),
  • zázemí pro realizaci jednodenní akce s účastí až 500 dobrovolníků,
  • vyhloubení výsadbových jam (velikosti odpovídající 1,5 násobku stromového balu – konzultovat s arboristou z Nadace Partnerství) před akcí a rozvoz stromů v den výsadby před jámy,
  • jednoduché občerstvení pro účastníky a organizátory v den akce,
  • improvizované pódium a zvukovou techniku po dobu akce,
  • seznámení vlastníků a uživatelů sousedních pozemků se záměrem výsadby.
 • Plánování výsadby: 1. 7. 2023 – 4. 11. 2023.
 • Realizace výsadby: 4. 11. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru