Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace Partnerství – Výzva k podávání žádostí o výsadbu Aleje svobody’22

road-690647__340
Share Button

Výzva je určena všem obcím, které dokážou zajistit vhodný pozemek pro výsadbu aleje o zhruba sto stromech a poté i následnou péči o stromy. A také mají elán zapojit místní komunitu! 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je stanovena do 31. 5. 2022.

Příjemci podpory:

 • Výzva je určena pro obce, které mají:
  • zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů,
  • zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů,
  • zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavní kritéria pro výběr:
  • přínos výsadby pro ekologickou stabilitu území a společenský přínos pro místní obyvatele,
  • vhodnost pozemků a kvalita předloženého záměru,
  • dostupnost místa výsadby (autobusová zastávka, vlak, místo pro parkování aut v den akce),
  • schopnost zapojit místní občany a spolky (skauti, hasiči apod.).

Forma a výše podpory:

 • Nadace Partnerství zajistí:
  • kvalitní sadební materiál,
  • dopravu sazenic,
  • materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky),
  • odborný dohled při výsadbě,
  • organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií,
  • zapůjčení nářadí,
  • zpracování grafických materiálů,
  • zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce,
  • medializaci výsadbové akce.

Specifika a omezení:

 • Vybraná obec zajistí:
  • kvalitní následnou péči o vysazené stromy po dobu minimálně 5 let, která spočívá především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů a je-li třeba zajištění výchovných řezů (je třeba doložit zpracovaným plánem zajištění následné péče),
  • geodetické zaměření prostoru pro výsadbu,
  • aktivní spolupráci s Nadací Partnerství při plánování výsadby,
  • propagaci akce prostřednictvím svých informačních prostředků, vč. webu, (tý)deníků, novin, časopisů, obecního rozhlasu apod. (dle možností obce),
  • zázemí pro realizaci jednodenní akce s účastí až 500 dobrovolníků,
  • vyhloubení výsadbových jam (velikosti odpovídající 1,5 násobku stromového balu – konzultovat s arboristou z Nadace Partnerství) před akcí a rozvoz stromů v den výsadby před jámy,
  • jednoduché občerstvení pro účastníky a organizátory v den akce,
  • improvizované pódium a zvukovou techniku po dobu akce,
  • seznámení vlastníků a uživatelů sousedních pozemků se záměrem výsadby.
 • Plánování výsadby: 1. 7. 2022 – 12. 11. 2022.
 • Realizace výsadby: 12. 11. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>