Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace Proměny – Grantová výzva 2020 – Proměň své město

bridge-2767545__340
Share Button

Program Proměň své město se zaměřuje na podporu těch, kdo vlastní iniciativou napomáhají ke zlepšení veřejného prostoru ve městech a obcích a zároveň aktivně rozvíjejí vztah veřejnosti k okolnímu prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. října až 31. prosince 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o nadační podporu mohou být tyto nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky:
  • spolek, ústav, obecně prospěšná společnost nebo právnická osoba evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přípravu projektu (např. zpracování sociologického průzkumu, analýz, participačních setkání apod.);
 • služby odborníka (odborník na participaci, sociolog, architekt, krajinář, výtvarník apod.);
 • realizaci projektu (např. rostlinný a stavební materiál, ruční nářadí, zápůjčka nářadí či mechanizace, mobiliář, práce dodavatele, materiál potřebný pro realizaci akce či jeho zápůjčka, zábor prostranství apod.);
 • úhradu nákladů spojených se vzděláváním a osvětou veřejnosti (např. pronájem prostor, zápůjčka techniky, honorář lektorů, web, tiskoviny apod.);
 • úhradu nákladů spojených s propagací projektu (např. grafické práce, tiskoviny, web, sociální sítě, video apod.);
 • přímé mzdové náklady – HPP, DPČ, DPP (náklady pracovníka, který na projektu pracuje);
 • případné další odůvodněné náklady nutné pro realizaci projektu.
 • náklady spojené s reprezentací (občerstvení, dary apod.).
 • nepřímé mzdové náklady (náklady na zaměstnance na HPP, DPP a DPČ);

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená k rozdělení je 1 milion Kč.
 • Podpořeno může být až 6 iniciativ, které na svůj projekt mohou získat až 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum do 31. března 2022.
 • Hodnocení všech řádně podaných žádostí bude probíhat ve dvou kolech a provede ho hodnotící komise složené ze zástupců nadace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>