Přeskočit na obsah

Nadace Proměny Program Parky

Dotace z programu Nadace Proměny pomáhají městům rozvíjet parkově upravená veřejná prostranství. Projekty se realizují se zapojením místních obyvatel a ve spolupráci s odbornou veřejností.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádosti do 31. března 2017.

Příjemci podpory:

 • Město / obec s více než 5000 obyvateli.
 • Městský obvod / městská část s vlastním orgánem samosprávy.
 • Mikroregion s více než 5000 obyvateli.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova nebo založení veřejného prostranství: městské parky, parkově upravené plochy, veřejně přístupné zahrady a rekreační zeleň.
 • Úvodní zapojení místní veřejnosti (zjištění potřeb a přání uživatelů parku)
 • Organizace architektonické soutěže.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Veřejná zakázka na výběr dodavatele.
 • Stavební a vegetační úpravy.
 • Navazující údržba.
 • Finanční příspěvek (grant).
 • Odborná konzultační podpora.
 • Metodika pro realizaci projektu.
 • Organizace architektonické soutěže.
 • Pomoc se zapojováním místní veřejnosti během celého projektu.
 • Komunikační podpora.
 • Semináře, konference, příklady dobré praxe.

Forma a výše podpory:

 • Nadační příspěvek do maximální výše 25 mil. Kč.
 • Výše podpory až 90 %.

Specifika a omezení:

 • Včasné předložení žádosti, která obsahuje řádně vyplněný formulář žádosti o nadační příspěvek, projektový záměr a další povinné přílohy; není nutné mít zpracovaný architektonický návrh nebo projektovou dokumentaci.
 • Finanční spoluúčast min. 10 % celkových nákladů na realizaci projektu.
 • Vyřešené majetkoprávní vztahy k dotčenému území, které neomezují jeho dostupnost ani realizaci projektového záměru.
 • Zapojení místních obyvatel do přípravy a realizace projektu.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru