Přeskočit na obsah

Nadace Proměny Zahrada hrou

V rámci programu Zahrada hrou jsou podporovány proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Školy, které jsou zřízeny městem nebo obcí, městskou částí, krajem, ministerstvem nebo církví a současně jsou dle zákona zařazeny do sítě škol, předškolních a školských zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zahrada hrou nabízí pomoc školám, které chtějí přeměnit své zahrady v podnětné prostředí, kde se děti mohou svobodně rozvíjet, objevovat své schopnosti a upevňovat svůj vztah k okolnímu světu. Zahrada hrou odkazuje ke Komenského Škole hrou. Je zároveň učebnou, místem pro volné dětské hry a poznávání přírody, prostorem pro setkávání širší komunity a také jednou z prvních příležitostí v životě dětí, kdy se mohou aktivně podílet na přeměně svého okolí a přirozeně se tak učit občanským dovednostem.

 • Jsou podporovány školy, které si uvědomují význam prostředí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí a které se rozhodnou rozvíjet potenciál své zahrady. Projekty se realizují se zapojením učitelů, dětí i jejich rodičů a ve spolupráci s architekty a výtvarníky – od úvodního plánování až po péči o novou zahradu.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka nadačního příspěvku bude maximálně 400 tisíc Kč.

Specifika a omezení:

 • Součástí nadační podpory je poradenství a metodika, pomoc se zapojováním uživatelů zahrady, komunikační podpora; dále semináře, konference, tematické přednášky, příklady dobré praxe, dílny pro děti a pedagogy, metodické materiály, videa a tematický portál.
 • Finanční spoluúčast škol na projektech není podmínkou. Využití dalších zdrojů, například formou spolupráce s partnery v rámci místní komunity, se zřizovatelem nebo s dobrovolníky, ale patří mezi kladně hodnocená kritéria. Mimoto vytváří předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost a další rozvoj školní zahrady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

2 komentáře na “Nadace Proměny Zahrada hrou”

 1. michaela waldhansová

  prosím o info o této výzvě, kde a jak můžeme vyplnit žádost — nadace proměny zahrada hrou.
  děkuji Waldhansová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru