Přeskočit na obsah

Nadace rozvoje zdraví

Dotace je poskytována na projekty, které podporují rozvoj zdraví prospěšného životního stylu občanů v rodinách, školách, podnicích, rozvoj zdravotně i sociálně příznivých životních podmínek občanů, rozvoj specifických oblastí péče o zdraví občanů, rozvoj obecně prospěšných komunitních činností.

Příjem žádostí:

  • Konečný termín pro podání projektů je 15. 5. 2018.

Příjemci dotací:

  • Spolky, charitativní organizace, církevní právnické osoby poskytující zdravotnické nebo sociální služby, obecně prospěšné společnosti, základní školy, mateřské školy a obdobné rozpočtové nebo příspěvkové organizace veřejnoprávních institucí.

Typy podporovaných projektů:

  • Zabývající se zejména rozvojem zdraví mladé generace, předcházení nemocem, odhalováním raných stádií nemocí, bojem proti drogám a nemocem závažného společenského významu.
  • Uplatňující všeobecně uznávané vědecké poznatky (uplatnění “alternativních” metod lze podpořit jen po věrohodném doložení jednoznačných a četných, ne náhodných přínosů pro rozvoj zdraví).
  • Řešící rozvoj terénních, intervenčních sociálních služeb v domácím prostředí jejich uživatelů nebo rozvoj úlevové péče příp. rozvoj úsporného bydlení pro seniory.
  • Řešící rozvoj obecně prospěšných komunitních činností.

Formy a výše podpory:

  • Max. procentuální výše příspěvku je stanovena na 50 % z celkových výdajů projektu.
  • Výše dotace není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Max. délka projektu je stanovena na 5 let (upřednostňovány jsou projekty s délkou 2 až 4 roky).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru